Vệ sinh thô công trình xây dựng

Vệ sinh thô công trình xây dựng 2

Trong và sau xây dựng, công trình không thể tránh khỏi dính các vết bẩn, sơn nước, rác thải.. ảnh hưởng tới mỹ quan và môi trường sử dụng. Với dịch vụ vệ sinh thô công trình xây dựng, Nhà Sạch 24h Hạ Long thực hiện làm sạch toàn bộ rác thải sau xây dựng, …

XEM THÊMVệ sinh thô công trình xây dựng

Call Now Button